FINN Jobb FINN Eiendom FINN Bil FINN Båt FINN Stort og Smått FINN FINN Jobb FINN Eiendom FINN Bil FINN Båt FINN Stort og Smått FINN
  Annonse

   NYHETER    KULTUR    MENINGER    ALEX    KART    KUNDESERVICE    SØK www.aftenposten.no   
FORBRUKER
Jobb
Eiendom
Bil
   Kjøp av bil
   Vedlikehold
Utdannelse
Kart
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

Forside / forbruker / bil
Oppdatert 13.03.00, kl. 20:34

Svenskene prøver ut utradisjonelle metoder
Bilen passer på at fartsgrensen holdes


I de svenske forsøkene vet bilen alltid hvor fort det er lov å kjøre. I Umeå-modellen får bilens kontrollboks på instrumentpanelet fartsinformasjonen fra sendere i veikanten. Boksen varsler med lyd og lys når det går for fort.
FOTOGRAFIKK: JOHN A. FOSS/JOHN MYHRE

Vil du ikke, så skal du. Farten skal ned - og bilen skal selv holde orden på fartsgrensene og sørge for at du holder dem. Svenskene driver omfattende forsøk med slike systemer.

ARE WORMNES

Hvor mange ganger har du grepet deg selv i at du ikke aner hva fartsgrensen er der du befinner deg? Nå prøver svenskene ut ulike måter å løse dette problemet på. De lar bilen selv holde orden på fartsgrensene, og den sier klart ifra når det går for fort.

I Norge foregår det ingen tilsvarende forsøk, men i Vegdirektoratet følger man godt med på det som skjer i Sverige - og i Nederland og England.

Færre ulykker
- Dette er meget interessant, for slike systemer kan bidra til en sterk reduksjon i antall ulykker på veiene våre. Vi vet at antallet trafikkdrepte kan reduseres med en fjerdedel dersom alle holdt fartsgrensene, og det er jo nettopp det disse systemene skal få oss til å gjøre, sier senioringeniør Richard Muskaug i Vegdirektoratet. Han kjenner ikke til noe annet enkelttiltak som kan ha like positiv virkning på trafikksikkerheten.

- Jeg er for øvrig ganske sikker på at man om 20 år vil le av dagens biler. For da vil det være en selvfølge at ingen biler kan kjøre fortere enn fartsgrensene, spår Muskaug. Han understreker imidlertid at norske myndigheter ennå ikke har tatt stilling til hvordan man skal forholde seg til denne formen for fartskontroll.

I Sverige har de også "null-visjonen" å ta hensyn til, en grunnleggende ideologi som tar sikte på at ingen skal dø eller bli alvorlig skadet i fremtidens trafikk. Det har Riksdagen vedtatt. For å kunne nå målet, er et av de viktigste tiltakene å få trafikantene til å kjøre lovlig. Og det krever noen utradisjonelle virkemidler.

Lette på gassfoten
Derfor prøver de nå ut hvordan man ved hjelp av moderne teknologi kan få Svensson til å lette på gassfoten. Blir forsøkene vellykket, trenger man ikke lenger å legge fysiske hindringer i veien for ham i form av fartshumper eller andre fartsdempende konstruksjoner.

- Det som skjer i Sverige, er et glimrende eksempel på at en ny ideologi utløser midler, og nye idéer får gjennomslag.

Null-visjonen diskuteres i Norge også, og kunne vi starte en lignende prosess her, ville det være utmerket, mener trafikk- og adferdsforsker Dagfinn Moe ved SINTEF i Trondheim.

I Umeå skal 5000 bilister innen årets slutt frivillig kjøre rundt med et instrument som varsler med lyd og lys når det går for fort. Signalene som sier hva fartsgrensen er, skal komme fra 200 sendere spredt rundt i byen, gjerne montert på fartsgrenseskiltene.

I Lund, Lidköping og Borlänge prøver man med mer avanserte og dyrere metoder - basert på elektroniske veikart og GPS-mottager i bilen. Her plasseres bilen med to meters nøyaktighet i det elektroniske kartet ved hjelp av satellitter. I kartet ligger informasjonen om hvor fort det er lov å kjøre.

Hyl og lysblink
Testen i Umeå er den største, den er også billigst og minst avansert. Bilistene blir ikke nektet å bryte fartsgrensene, men gjør de det, må de akseptere at "boksen" hyler og blinker rødt.

I forsøkene i de andre byene får noen av bilene også utstyr som griper direkte inn når gassfoten blir for tung. En fysisk motstand kobles til gasspedalen slik at den blir lite samarbeidsvillig dersom føreren prøver seg på "en kjapp en".

Svenskene er ikke alene om å eksperimentere med automatisk fartskontroll på denne måten. Lignende forsøk pågår i Nederland og England. Engelskmennene prøver ut biler som nekter å kjøre fortere enn fartsgrensene.

Millionene ruller
Forsøket i Umeå koster det svenske Vägverket ca. 24 millioner kroner, alt inkludert. Men for bilistene er det gratis - selv om hver bil får utstyr for en tusenlapp.

- Vi håper at vi etter hvert vil kunne erstatte dagens fartshumper og andre fartsdempende konstruksjoner med elektronikk. Det vil være mye billigere. Men det vil nok kreve at et langt større antall biler har utstyret montert - helst bør nok alle ha det. Og for å komme dithen, må nok krav om slikt utstyr innarbeides i lovverket, forteller Umeås veisjef, Bo Svanholm.


Annonse  
Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.