Logo KulturBanner
 

Hampen inntar dansk landbruk

(Foto: Aftenposten)
Hamp hevdes å kunne brukes til 25000 forskjellige produkter. Her er litt av utvalget i butikken Hemp House, som ligger i en sidegate til Strøget i København.


Til våren kan mange danske jorder bugne av helt lovlige hampplanter, etter over 40 års forbud.

OLE MARTIN LARSEN
i København

Et flertall i Folketinget fra den borgerlige opposisjonen og venstrefløyen vil legalisere hampen, som har vært forbudt siden 1955. Ifølge Peter Hansen-Nord, godseier, folketingsmedlem for partiet Venstre og mannen bak forslaget, vil beslutningforslaget bli lagt frem i Folketinget i løpet av kort tid.

- Den nye loven skulle gjerne nå å tre i kraft til nyttår, senest 1. februar. Bøndene skal ha tid til å skaffe seg frø før det er såtid, vi har jo ikke noe dansk frølager, sier Peter Hansen-Nord til Aftenposten.

Politi-motstand
Hansen-Nord medgir at det er "riktig vanskelig" å se forskjell på den snart legale hampplanten - som bare inneholder mikroskopiske mengder av det berusende stoffet THC - og den som kan tørkes og røykes i ren eller foredlet form, som hasj. Dansk politi har av samme grunn hittil vært imot legaliseringen, men nøyes nå med å stille seg skeptisk. Bakgrunnen er at politiet hver høst avslører og beslaglegger tonnevis av ulovlig hamp på danske jorder. Hampen dyrkes til eget bruk eller videresalg. En tillatelse til å dyrke cannabinolfri hamp vil vanskeliggjøre politiets arbeid.

- Om noen skulle ønske å dyrke THC-holdig hamp, gjør de det i strid med straffeloven. Men det gjør også folk som kjører på rødt eller banker kona. Om vi skal leve etter laveste fellesnevner, vil jeg nødig bo i dette landet, erklærer Peter Hansen-Nord.

Diskusjonen ble for alvor fremprovosert i sommer, da det viste seg at et lokalt, sjællandsk bondelag hadde leiet et stykke jord på Peter Hansen-Nords gods for å eksperimentere med hampdyrking. Det ble politisak, og politiet endte med å rydde marken under stor mediebevåkenhet og store protester fra bondelaget.

I august overga regjeringen seg delvis for presset fra landbruket og fremsatte forslag om å tillate forsøk med hampdyrking fra neste år. Siden har regjeringen bakket ytterligere: Hos Socialdemokratiets Nyheds Tjeneste får Aftenposten opplyst at Peter Hansen-Nords forslag i dag ansees som helt ukontroversielt i regjeringspartiet. Det det vil uten problemer skli igjennom i Folketinget.

- Det er et stort, faglig ønske i landbruket om å starte hampdyrking så fort som mulig, slik at dansk industri kan komme i gang med produktutviklingen, sier Peter Hansen-Nord. Han viser til at EU ønsker å få satt fart i hampdyrkingen og gir tilskudd på 5200 danske kroner hektaret, det dobbelte av hva man kan oppnå for å dyrke korn. - Det er på tide at Danmark slutter å snyte seg selv med alle mulige unntak fra EU-reglene, sier han.

Plante med muligheter
Hamp er en kulturplante som i tusenvis av år er brukt til papir, klær, tauverk, dyref˘r, brensel og mye mer. Planten hevdes å kunne brukes til 25 000 forskjellige produkter. Den opplever nå - parallelt med den økologiske bølgen - sin renessanse i Europa, en renessanse som også er på vei til Norge.

Et dansk/kinesisk ektepar startet i vår en nordisk hampkjede, hittil med butikker i København, Stockholm og Helsingfors. Aichin Brorsen, medinnehaver som passer hovedbutikken i København til daglig, opplyser overfor Aftenposten at de for tiden jakter på en norsk partner.

- Vi satser først og fremst på klær som er sydd i Kina og India etter dansk design. Vi eksporterer dem til hampbutikker over hele EU. Dessuten importerer vi en rekke andre hampprodukter, sier hun og viser frem hyller med blant annet sjokolade, pålegg, matolje, pasta, mel, såpe, shampoo og kosmetikkprodukter, sko, ryggsekker, vesker i mange varianter, tau og et stort utvalg klær. - Men bølgen er så ny at det fortsatt kommer folk og spør om klærne kan røykes når de er utslitt, ler Aichin Brorsen. Hun tilføyer at hennes danske svigerfar i årevis har søkt staten om dyrkingstillatelse. Til våren skulle det bli mulig for ham å dyrke det svigerdatteren kaller verdens viktigste fiber.

- Det er en fantastisk nyttig plante, med en fiberstyrke som overgår det meste, og med et utbytte som er det dobbelte av bomull, forteller Peter Hansen-Nord. Han påpeker dessuten plantens nøysomhet og svært gode egenskaper i forhold til jord og vann: - Når den først lukker jorden med et grønt teppe, bekjemper den selv ugress. Den opptar flere næringsstoffer enn man tilfører om våren, og har dermed en god, sanerende virkning som er et åpenlyst fortrinn i en tid da stadig flere forbrukere går etter økologiske produkter.

Hampen

  • Både den lovlige og den ulovlige hampplanten bærer det latinske navnet Cannabis sativa.
  • 12-14 lovlige arter - ifølge EUs "positivliste" - er kultivert frem fra den opprinnelige arten i Frankrike. Alle inneholder mindre enn 0,3 % THC.
  • Det som gjør hampen kontroversiell, er at det er umulig å se eller lukte forskjell på de lovlige og ulovlige artene. Det skal laboratorieundersøkelser til for å fastslå om en plante inneholder det berusende stoffet THC.


    Endret: 7. desember 1997 kl. 11:19

  • [Aftenposten Interaktiv] [Kultur hovedside] [Konserter] [Film] [Vin] [Teater]

    Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid. Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no. Copyright © 1997 Aftenposten AS.