Musikk Film Mat og drikke Teater Kultur, hovedside
Logo KulturBanner
 

Ny vår for skamfert T-banekunst


Gunnar Torvunds fugler i rolig svev skal snart bli befridd for farvesterke veggmalerier på begge sider. Oslo Sporveier vil rette opp en gammel fadese på Lindeberg T-banestasjon.
FOTO: ROLF CHR. ULRICHSEN
I vår skjer det: Billedhuggeren Gunnar Torvunds store utsmykning på Lindeberg T-banestasjon blir befridd fra sitt skjemmende naboskap. Oslo Sporveier tar affære.

GUNVOR GJESSING

I mai-juni skal to malere fra Sporveiene ta for seg veggdekorasjonene i sprakende kulører som skoleelever fikk lage kloss inntil Torvunds stillferdige betongrelieffer - på oppdrag fra etaten selv. Veggene skal bli ensfarvede.

Farvevalget skal skje i samarbeid med Oslo kommunes kunstsamlinger. Arbeidet vil ta godt og vel en måned, opplyser bygningssjef Johan Hellebust til Aftenposten. Han forteller at overmalingen skulle vært igangsatt i fjor, men måtte utsettes på grunn av kulden.

I 1976 vant Gunnar Torvund konkurransen om Lindeberg T-banestasjon, og siden laget han 14 rektangulære relieffer i betong. Hensikten var å skape et mildt uttrykk som hadde flukt, men som også kunne bringe ro inn i travle omgivelser. Siden fikk relieffene et supplement i form av graffitiaktigemalerier, utført av en skoleklasse. Også den hadde vunnet en konkurranse som var utlyst av Sporveiene. Kunstneren, som ikke var informert om "tilføyelsen", ble sjokkert da han fikk beskjed av Oslo kommunes kunstsamlinger i 1990. Men han poengterer at han ikke klandret skoleelevene.

Offentlig hærverk
Kunstnere, kunsthistorikere og andre karakteriserte sammenstillingen som en forsimpling av Torvunds utsmykning og hærverk i offentlig regi.

- Når det gjelder skoleklassers dekorasjoner i forhold til kunstneriske utsmykninger, har koordineringen internt hos ossvært for dårlig, innrømmer Johan Hellebust. Han opplyser at behandlingen av kunst på T-banestasjoner nylig har vært drøftet på et styremøte i etaten. 11 stasjoner er utsmykket av anerkjente kunstnere og tre av studenter.

Tagging
- Kunst som er kjøpt og betalt av Oslo kommune, skal holdes ved like, og åndsverkslovens bestemmelser skal overholdes. Vi prøver å ta vare på våre kunstneriske utsmykninger, blant annet ved hjelp av en samarbeidsgruppe som er etablert mellom oss og Oslo kommunes kunstsamlinger, sier Hellebust.

Olav Strømmes utsmykning av Furuset T-banestasjon ble nylig restaurert av Oslo Sporveier for 400 000 kroner. Der ble arbeidet utført av spesialister i rehabilitering av kunstverk. Allerede før jobben var gjort, begynte taggingen igjen. Regelen er at graffiti skal fjernes innen 24 timer, forteller bygningssjefen.

- Hvorfor har det tatt så lang tid å komme i gang med Lindeberg?

- Budsjettet er stramt, og vi har bare to egne malere. De skal vedlikeholde 200 000 kvadratmeter bygningsmasse, sier Hellebust.

Gunnar Torvund ba i 1990 Oslo Sporveier om at hans utsmykning enten måtte overmales i en nøytral farve eller fjernes. Han satte seg dessuten i forbindelse med Norske Billedkunstnere om sakens prinsipielle, opphavsrettslige side. Ingenting skjedde, hverken på den ene eller den andre kanten.

- Og jeg mistet motet, så jeg var ikke i stand til å gjøre så mye, sier Torvund.

For tamt
I fjor sommer ble det satt i gang restaureringsarbeider på T-banestasjonen. Nye, store avtrekkskanaler ble montert, etter krav fra Brannvesenet. Taket over perrongen ble senket og relieffene tatt ned mens arbeidet pågikk. Etter at de kom opp igjen, har de hatt taket så å si rett over seg.

Torvund ble informert om forandringene og fikk også vite at det etterpå måtte bores nagler gjennom hvert relieff. Han godtok begge deler. Han forteller at han er skeptisk til belysningen og håper det lar seg gjøre å finne en bedre løsning. Han vil også gjerne være med på å bestemme farven på veggene og benkene.

Grunnen til at veggmaleriene ble laget, var sannsynligvis at Oslo Sporveier syntes det ble for tamt med grå betongrelieffer, tror Torvund.

- Men min ide var ikke å være så heftig, sier han. - Nå er jeg glad over at det skal gjøres noe med veggmaleriene, slik at den opprinnelige tanke med utsmykningen kommer frem igjen.


Endret: 12. april 1999 kl. 21:40


[Aftenposten Interaktiv] [Kultur hovedside] [Konserter] [Film] [Mat og drikke] [Teater]

Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid. Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no. Copyright © 1998 Aftenposten AS.