FINN Næringseiendom FINN Stort og smått FINN Båt FINN Bil FINN Jobb FINN Eiendom
  Annonse

   NYHETER    KULTUR    MENINGER    ALEX    KART    INFO    SØK www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
  Oslo
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
TIPS EN VENN

Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / innenriks Scandinavian Online

Oppdatert 16.11.99 kl. 21:43

Velger døden mot tung lastebil


Dagfinn Moe, seniorforsker ved SINTEF i Trondheim.

Psykisk ustabile personbilister velger møtende lastebiler til å gjøre slutt på livet. Selvmord er årsaken i nesten hver femte av de "uforklarlige" møteulykkene på rette veistrekninger.

ARE WORMNES

Av i alt 64 møteulykker på rette, oversiktlige veistrekninger i perioden 1995 til 1997, skjedde 26 mellom personbil og lastebil. Hver gang var det personbilen som kom over i galt kjørefelt. 11 av de 26 ulykkene - 42 prosent - var selvmord, har seniorforsker Dagfinn Moe ved SINTEF i Trondheim kommet til.

- Vi har såpass tydelige indikasjoner at vi er temmelig sikre på at det i disse 11 tilfellene er snakk om selvmord. Vi har fått vite at noen før kjøreturen var i tydelig psykisk ubalanse, at de hadde tatt farvel med familien, at de hadde skrevet avskjedsbrev, for å nevne noe, forklarer Dagfinn Moe.

Moe har dybdeanalysert i alt 119 møte- og utforkjøringsulykker som endte i alvorlige personskader eller at menneskeliv gikk tapt. Alle ulykkene inntraff på rette, oversiktlige veistrekninger med fartsgrense 80 eller 90 kilometer i timen. Av de 119 ulykkene, var 64 møteulykker.

Når biler kjører av veien eller kolliderer med møtende trafikk på oversiktlige, rette veistrekninger, er det ofte vanskelig å skjønne hvorfor. Det å kjøre rett frem er i prinsippet den enkleste form for bilkjøring. Likevel inntreffer mange ulykker på rette veistrekninger. Ofte er utfallet svært alvorlig.

Av alle ulykker, utgjør de på rett vei bare 1,5 prosent, men omfatter hele 20 prosent av de omkomne i trafikken.

"Uforklarlige ulykker"
Formålet med undersøkelsen var å finne en forklaring på "de uforklarlige ulykkene". Oppdragsgiver var Vegdirektoratet og veikontorene i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

I de i alt 119 analyserte ulykkene i 1995-'97, omkom 41 mennesker i møteulykker og 20 i utforkjøringer. 119 ble alvorlig skadet i kollisjoner med møtende biler, mens 73 ble skadet i utforkjøringer. 39 personer kom uskadet fra ulykkene.

Sovner
Dagfinn Moe har kommet til at den hyppigste årsaken til kollisjon med møtende trafikk eller utforkjøring på rett veistrekning, er at bilførerne sovner bak rattet. Knapt en tredjedel av ulykkene skyldtes at førerne sovnet.

Rundt en fjerdedel av ulykkene skyldtes at førerne ikke mestret glatt føre eller sporet vei og iskanter. Selvmord var forklaringen i 9 prosent av alle ulykkene, mens førerens illebefinnende kunne forklare 7 prosent. Rusmidler var sterkt medvirkende risikofaktorer i 11 prosent av ulykkene, mens ungdom på jakt etter fart og spenning var fremtredende momenter i 6 prosent av ulykkene.

Hvert år inntreffer rundt seks ulykker hvor en personbilfører velger å avslutte sitt eget liv ved å kjøre inn i en lastebil.


Annonse  
Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.