FINN Næringseiendom FINN Stort og smått FINN Båt FINN Bil FINN Jobb FINN Eiendom
  Annonse

   NYHETER    KULTUR    MENINGER    ALEX    KART    INFO    SØK www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
  Oslo
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
TIPS EN VENN

Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / innenriks Scandinavian Online

Oppdatert 26.11.99 kl. 19:44

Langt frem til finansiering av Norges nye helikoptre

   bakgrunn

Samarbeidet om et nordisk enhetshelikopter kan sprekke hvis Norge ikke bestemmer seg i tide.

TROND BØ
Stavanger

Det felles helikopterprosjektet til de fire nordiske landene er basert på en felles bestilling av mellom 50 og 100 helikoptre innen utgangen av år 2000.

Som Aftenposten skrev i går har Forsvaret i Danmark, Finland, Norge og Sverige kommet frem til felles krav for et helikopter til forsvar og redningstjeneste. Mandag sendes spesifikasjonene til ledende helikopterprodusenter i USA og Europa.

Helikopterfabrikkenes anbudsfrist er 4. april. Ved kjøp av 100 helikoptre med utstyr, kan det dreie seg om kjøpekontrakter på 23 milliarder kroner eller mer.

Ingen i Forsvars- eller Justisdepartementet vil overfor Aftenposten si noe om når helikopterkjøpet kan komme opp i Stortinget eller om det er mulig fra norsk side å levere inn en bestilling innen utgangen av år 2000.

Proposisjon
Kjøp av enhetshelikoptre er ennå ikke politisk behandlet i Forsvarsdepartementet, og i Justisdepartementet arbeides det med en stortingsproposisjon om redningstjenesten med helikopter.

I Forsvarsdepartementet får Aftenposten opplyst at de ennå ikke har fått Forsvarssjefens innstilling om enhetshelikopter. De avventer også stortingsmeldingen om redningstjenesten. Det er flere måneder til saken får en politisk behandling.

Underdirektør Ole Hafnor ved rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet sier til Aftenposten at planen er å ha klar stortingsmeldingen om redningstjenesten våren 2000. Det er ennå for tidlig å si sikkert om den kommer før påske. Stortingsmeldingen skal ta anbefalingene som ble gitt i Fostervold-utvalget i 1997. Det betyr en avklaring av ansvaret for redningstjenesten som i dag er delt mellom Justis- og Forsvarsdepartementet.

Hurtigere
Fremtidig basemønster, endring av reaksjonstid fra en time til 15 minutter og krav til nye redningshelikoptre blir vurdert. Sosial- og helsedepartementet kommer i vår med en stortingsmelding om akuttberedskap der legehelikopter blir vurdert.

Hvis Stortinget ikke rekker å behandle meldingene om redningstjenesten og enhetshelikoptre i vår, er det fare for at løpet kan være kjørt for et nordisk enhetshelikopter.

Finland har bevilget penger til nye helikoptre og Danmark er kommet mye lenger enn Norge og Sverige i beslutningsprosessen.


BAKGRUNN
  • Norden satser på felles kjøp av helikoptre - 26.11.99

  • Annonse  
    Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.