FINN Jobb FINN Eiendom FINN Bil FINN Båt FINN Stort og Smått FINN
  Annonse

   NYHETER    KULTUR    MENINGER    ALEX    KART    KUNDESERVICE    SØK www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
  Oslo
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
Siste 100
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / innenriks Scandinavian Online

Oppdatert 05.06.00 kl. 22:10
annonse

Utsetter omstridt skytefelt i Troms

Forsvaret ønsker dialog med samene, og utsetter den omstridte sammenslåingen av skytefeltene Mauken og Blåtind i Troms.

OLE MAGNUS RAPP
Tromsø

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal frykter at de foreslåtte planene vil være dårlige for begge parter. For å skape grunnlag for dialog mellom samene og forsvaret vil statsråden sørge for at prosjektets reindriftsfaglige grunnlag blir gjennomgått. Dette betyr at det ikke blir foretatt noen inngrep i terrenget mellom de to etablerte skytefeltene denne sommeren.

Reindriften ser på utsettelsen som en halv seier.

- Vi er sikre på at en gjennomgang vil avdekke åpenbare mangler med prosjektets reindriftsfaglige innhold, slik samtlige faginstanser også har kommet frem til, sier reineier Ole Mathis Oskal.

Han avviser påstanden om at Mauken reinbeitedistrikt ikke har ønsket dialog med forsvarets prosjektorganisasjon.

- Vi har hatt flere møter uten at dette har ført til noe resultat. Derfor så vi ingen hensikt med å ha nye møter med dem som ikke er villig til å akseptere våre synspunkter, sier Oskal.

For å markere sin motstand valgte åtte samer fra Mauken reinbeitedistrikt i forrige uke å slå opp telt foran Stortinget.

Stortinget har vedtatt sammenslåingen, og etter planen skulle anleggsarbeidet foregå i sommer. Etter det Aftenposten kjenner til vil klargjøring for sammenslåing fortsette innenfor grensene til de eksisterende skytefeltene. Men forsvaret vil ikke be om forhåndstiltredelse, slik at de kan starte sammenbindingen før striden er avgjort.

I over 30 år har det vært arbeidet med et sentralskytefelt i Troms. De opprinnelige planene krevde ca. 400 kvadratkilometer med fjell og vidder, dagens plan er redusert til omtrent halvparten.

- 200 kvadratkilometer, som det sammenslåtte feltet vil gi, er et minimum for oss, sier stabssjef i 6. divisjon, oberst Roar Sundseth. Forsvaret ønsker å investere ca. 100 millioner kroner i skytefeltet, som alle tre forsvarsgrener skal kunne benytte. Han håper at utsettelsen fører til dialog mellom partene, og understreker at både han og Forsvarets bygningstjeneste gjerne stiller til samtaler og felles orientering.

- Motstanden er slik jeg ser det basert på misforståelser. Reindriftssamene skal gjerne få vite mer om våre planer, ønsker og om fremtidens bruk av arealet. I det daglige samkvemmet mellom reindrift og forsvar i indre Troms er dialogen tett og god. Men når det gjelder planene for sammenslåing av skytefeltene, kunne kontakten vært bedre, sier Sundseth.

Forsvaret har lagt frem både en tiltaksplan og en flerbruksplan for Mauken og Blåtind. Militæret har disponert skytefeltene siden 50-tallet, og striden står nå om en sammenbindingskorridor på ca. 20 kvadratkilometer.


Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.