FINN Jobb FINN Eiendom FINN Bil FINN Båt FINN Stort og Smått FINN
  Annonse

   NYHETER    KULTUR    MENINGER    ALEX    KART    KUNDESERVICE    SØK www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
  Oslo
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
Siste 100
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / innenriks Scandinavian Online

Oppdatert 17.09.00 kl. 09:28
annonse

Kontrakt om nye helikoptre ut i 2001

I løpet av 2001 regner Forsvaret med å undertegne kontrakt om anskaffelse av 14 nye helikoptre til de nye fregattene og til Redningstjenesten.

Generalmajor Ivar Gjetnes ved Luftforsvarets Forsyningskommando (LFK) er norsk prosjektleder for anskaffelsen, som i utgangspunktet er et skandinavisk prosjekt med sekretariat i Stockholm.

- Vi regner med at det i statsbudsjettet som kommer om kort tid, er tatt med bevilgninger til dette kjøpet, slik at Stortinget kan sluttbehandle prosjektet. Når det forhåpentlig er avgjort at helikoptrene skal kjøpes, er vi klare til å undertegne kontrakt ut på året 2001, sier Gjetnes.

Samordnede krav
Det har vært et vanskelig arbeid å få samordnet kravene fra de fire landene. Hvert land har stilt svært detaljerte krav til hva de nye helikoptrene skal kunne prestere. Norge har for eksempel bruk for et helikopter som skal fly langs kysten og i Barentshavet, og plukke opp folk fra sjø og land.

Finland på sin side har et primært ønske om en stor maskin som kan flytte mannskapsgrupper over store landområder. Slike basisbehov krever både samarbeidsevne og kompromissvilje i den nordiske gruppen.

- Sjøforsvaret skal ha seks av de 14 helikoptrene det er aktuelt å anskaffe. Det er meningen å ha en norsk opsjon på ytterligere 10 helikoptre, sier generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Kjell B. Olsen, til NTB.

Fire heli-fabrikker
Den nordiske prosjektgruppen, som arbeider innenfor en intensjonsavtale som ble inngått i august i fjor, vurderer helikoptre fra fire produsenter. Det er fransk-tyske Eurocopter, britisk-italienske Augusta Westland, NH-90, som er utviklet av Frankrike, Tyskland, Italia og Nederland, og amerikanske Sikorsky. Målet er å komme frem til en produsent.

Denne produsenten kan, dersom det oppnås nordisk enighet, kalkulere med at Norden vil kjøpe opptil 90 maskiner - fordelt på opptil 30 til Sverige og Finland, og maksimalt 15 hver til Norge og Danmark. Disse ordrene har en investeringsramme på rundt 15 milliarder kroner, og det er meningen at de første kan leveres fra 2003.

- Strategien her er at dersom de nordiske landene til slutt klarer å samle seg om ett helikopter, betyr det en stor ordre som totalt sett kan gi oss et rimeligere helikopter enn om vi måtte kjøpe det alene, sier kontreadmiral Olsen.

Viking-klassen
Et annet nordisk prosjekt som Sjøforsvaret for tiden er engasjert i, er planene for en ny ubåtklasse med navnet "Viking". Her er Norge, Sverige og Danmark inne i bildet, og utgangspunktet er det samme som for helikoptrene: En stor, standardisert byggeordre kan gi hver av deltakerlandene en billigere ubåt, sier kontreadmiral Kjell B. Olsen.

- Vi arbeider med et vidt tidsperspektiv - 15 år frem i tiden etter 2015. I dag konsentrerer landene seg med å definere sine behov og ser på hvordan de kan forenes. Norge har bundet seg til å delta i det skandinaviske prosjektet frem til 2002. Hva det blir til etter det - om vi deltar videre eller hopper av - vet jeg ikke i dag, sier Olsen.

Om Viking-klassen blir realisert, skal den erstatte Kobben-klassen, og fremstå som en helt annen ubåt enn dem man kjenner i dag. Den største forskjellen blir at fremdriften blir luftuavhengig, og vil som sådan ikke ha det samme konvensjonelle behov for å gå til havoverflaten for å "snorkle", sier Olsen.

(NTB)


Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.