Aftenposten Interaktiv Navigasjonsfelt

Tekstnavigering

Annonsører
Oppdatert: 30. desember 1997 kl. 23:49

Maraton-strid om penger og politikk

OLAV TRYGGE STORVIK

2. mars 1995:
VG hevder at Oslo AUF i 1992, '93 og '94 jukset med medlemstallene og urettmessig har fått ut mer enn 700 000 kr i offentlig støtte. Det skal ha skjedd ved at Oslo AUF overførte penger fra sine lokallag til en konto disponert av økonomiansvarlig Bjørn Jarle Røberg- Larsen. Siden er pengene overført som kontingent. I 1993 og '94 skal lokallagsledere ha tatt ut penger fra lagenes konti og betalt dette inn som kontingent. Slik fikk Oslo AUF 700 fiktive medlemmer i 1992, 600 i '93 og 250 i '94.

7. mars 1995:
Oslo kommune starter gransking. AUF krever redegjørelse av Oslo AUF.

11. mars 1995:
Leder av Oslo AUF, Ragnar Bøe Elgsaas, gir kommunen rapport om kontingentpraksis og trekker seg som leder. Det fastslås at AUF i 1992, '93 og '94, "forskutterte" kontingent for personer "den har hatt grunn til å tro har ønsket å være medlemmer."

14. mars 1995:
Jens Stoltenberg og Turid Birkeland innrømmer "forskuttering" da de var ledere. Statsråd Grete Berget, som styrer statsstøtten til ungdomsorganisasjonene, sier at hun ikke kjenner slik praksis. Berget ble nestleder i AUF da Stoltenberg ble leder.

16. mars 1995:
Politiet innleder etterforskning.

19. mars 1995:
Statsråd Berget vil granske støtten til alle ungdomsorganisasjoner.

1. april 1995:
Røberg- Larsen får avskjed av AUF.

20. mai 1995:
Kommunerevisjonen i Oslo konkluderer med at Oslo AUF for årene 1992 og '93 urettmessig fikk 538 000 kr. i driftsstøtte og grunnbidrag, og 48 000 kr. i kursstøtte.

5. august 1995:
Statlig kommisjon som har gransket støtten fra 1975 avviser Thorbjørn Jaglands forklaring på hvorfor han som AUF- leder fra 1977 til 1981 oppga for mange medlemmer i søknader. Fra 1977 til 1984 oppga AUF, SU, Fp.U. og Senterungdommen for høye medlemstall. I perioden 1985 til 1992 fortsatte Fp.U., SU og Senterungdommen sin praksis. AUF endret tellemetode, men oppga ennå for høye tall. Perioden 1993- 1995 har halvparten av organisasjonene operert med uriktige medlemstall. SU og Fp.U. har gjort seg skyldig i grove regelbrudd.

3. februar 1996:
Samferdselsminister Kjell Opseth, settestatsråd for Grete Berget, anmelder 24 ungdomsorganisasjoner for ulik grad av bedrageri. Det opereres med fire kategorier, og enkelte forhold er dermed strafferettslig foreldet, og Ap.- leder Thorbjørn Jagland, nestleder Stoltenberg og statsråd Berget går fri. Sterke reaksjoner i Stortinget.

14. februar 1996:
Riksrevisjonen kritiserer statsråd Bergets administrasjon av støtten, særlig uklare regler, dårlig kontroll og ansvarsfraskrivelse.

16. februar 1996:
Jurister, deriblant prof. dr. juris Johs. Andenæs, reagerer på at politikere forsøker å unndra AUF- saken strafferettslig behandling.

1. april 1996:
Røberg- Larsen, Bøe- Elgsaas, tidligere AUF-leder Anders Hornslien og tidligere økonomileder Anders Greif Mathisen tiltales for grovt bedrageri.

4. juni 1996:
Oslo Unge Høyre og Oslo Fp.U. må betale tilbake Oslo kommune 70 000 kr for medlemsjuks.

17. september 1996:
Statsrådene Grete Berget og Kjell Opseth må forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Høringen avdekker sterk uenighet innad i Ap.

29. oktober 1996:
Politiet henlegger anmeldelsene om bedrageri mot 22 ungdomsorganisasjoner. Saken mot AUF- ledelsen henlagt på grunn av bevisets stilling.

7. november 1996:
Politiet skjerper siktelsen mot Hornslien. Ifølge siktelsen har Hornslien planlagt og gjennomført innbetaling av 700 fiktive kontingenter. Siktelsen omfatter også Bjørn Jarle Røberg- Larsen og Ragnar Bøe Elgsaas.

12. desember 1996:
AUF ekskluderer Røberg- Larsen begrunnet med ureglementerte uttak fra AUFs konti.


Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid.
Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no.

Copyright © 1997 Aftenposten.