Aftenposten Interaktiv Navigasjonsfelt

Tekstnavigering

Annonsører
Oppdatert: 13. januar 1998 kl. 0:34

Hornslien fra skanse til skanse


Under sin vitneforklaring mandag ba Anders Hornslien, her ved siden av sin forsvarer Sigurd Klomsæt, gang på gang om at dommeren måtte være mer konkret i sin spørsmålsstilling.
Anders Hornslien fastholdt sin uskyld da han kom til orde i retten i går. Hans troverdighet kan imidlertid ha blitt svekket på flere sentrale punkter.

TOR ARNE ANDREASSEN

Det var en tydelig sliten Anders Hornslien som forlot rettssal 207 i Oslo tinghus i går. Både byrettsdommer Torjus Gard og aktor, politiadvokat Atle Roaldsøy, bombarderte ham med spørsmål i seks-syv timer, og til slutt måtte Hornslien ta imot dommerens tilbud om at han kunne få en stol å sitte på mens han var i vitneboksen.

Etter fire dager med tørr opplesning av dokumentasjon fikk AUF-saken endelig temperatur. Dommeren og aktor gikk Hornslien inn på klingen i en rekke av sakens mest sentrale punkter, og spørsmålet er om ikke Hornslien kom ut av dagen med en noe svekket troverdighet.

- Ikke ansvarlig
Hornslien kunne fortelle at han som leder i 1991-92 ikke hadde ansvar for og ikke kjente detaljene i økonomien til AUF i Oslo. Det måtte økonomilederen og ungdomssekretæren svare for.

- Jeg har imidlertid aldri godkjent at det er blitt søkt om kommunal støtte for personer som ga uttrykkelig beskjed om at de ikke ønsket å være medlemmer i AUF, sa Hornslien. Han avviste kategorisk at det systematisk ble ført lister over slike personer og søkt om kommunal støtte for dem, slik hans medtiltalte Bjørn Jarle Røberg-Larsen hevder.

Hornslien innrømmet at han personlig betalte inn en bunke på 100 postgiroer, men syntes selv at det ikke var noe suspekt ved dette.

- Vi betalte kun kontingent for dem som hadde gitt beskjed om at de ville være medlemmer i AUF over telefon, eller for dem som vi hadde grunn til å tro ville være medlemmer, fastholdt han en rekke ganger.

Motivet
Hornslien slet i går tungt med å overbevise retten om at motivet for å betale 21 000 kroner i medlemskontingent i 1992 ikke var den kommunale gulroten på 210 000 kroner.

- Vi ønsket at flest mulig skulle være medlemmer hos oss og slutte opp om vårt arbeid og våre ideer, forklarte Hornslien.

Stilt overfor denne forklaringen fra Hornslien, stilte byrettsdommer Torjus Gard gjentatt spørsmål om hvorfor det var så viktig å få betalt kontingentene innen årsskiftet at fylkeslaget selv la ut pengene. De skal jo da allerede ha bekreftet over telefon at de ville være medlemmer av AUF, og hadde fått tilsendt en postgiroblankett de skulle betale med.

Det kunne ikke Hornslien gi noe fullgodt svar på.

Han hadde også store problemer med å forklare at det ble brukt blanke giroer, og at det ikke ble gjort noe for å få igjenpengene fylkeslaget hadde lagt ut for sine medlemmer.

- Tidspresset var stort, og vi ble opptatt med årsmøtet i januar. Vi måtte ha vært supermennesker for å rekke over alt, svarte Hornslien.

Det kom frem at de få som faktisk betalte kontingenten sin etter at de ble purret på i desember, ble ført opp som betalende medlemmer for neste år.

Om forskutteringen av medlemskontingenter ble forsøkt hemmeligholdt, sto også sentralt i går. Hornslien forklarte at medlemmene fikk vite det de trengte å vite og ikke ble orientert i detalj. Revisorselskapet som gransket AUF i Oslo grundig i 1992, fikk ikke vite noe, fordi revisorene ikke spurte om forskuttering. Om han ved et tilfelle løy for et lokallag om hvor mange medlemmer det var søkt om støtte for, ville han ikke svare på.

Hornslien kunne heller ikke forklare hvordan 21 000 kroner som tilhørte lokallaget Majorstuen og Smestad skal ha blitt brukt til forskutteringer, mens kommunerevisjonen har slått fast at det ikke foregikk noen transaksjoner på lokallagets konto i 1992 eller 1993.

- Vi må vel ha forskuttert da, forsøkte Hornslien seg spøkefullt.

At Hornslien er i konflikt med sin medtiltalte Bjørn Jarle Røberg-Larsen, ble enda klarere i går. I dag venter oppgjøret med Røberg-Larsens forsvarer, Tor Erling Staff.
Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid.
Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no.

Copyright © 1997 Aftenposten.