Aftenposten Interaktiv Annonsører Navigasjonsfelt

Tekstnavigering

Annonsører
Oppdatert: 16. januar 1998 kl. 23:38

Hundrevis i AUF uten samtykke
- Vi forskutterte kontingenten for flere hundre personer uten å snakke med dem på forhånd, sa Ragnar Bøe Elgsaas fredag.

TOR ARNE ANDREASSEN

AUF i Oslo betalte i 1992 kontingenten for flere hundre personer, uten engang å spørre over telefon om de ønsket å være medlem. Det kom frem da bedrageritiltalte Ragnar Bøe Elgsaas, som var leder for ungdomsorganisasjonen fra 1993 til 1995, forklarte seg i retten i går. Sammen med tre andre AUF-topper skal han ha skaffet AUF i Oslo 448 000 kroner i uberettiget støtte ved å blåse opp medlemstallet.

- Hvor mange av de 700 dere forskutterte medlemskontingenten for i 1992 hadde dere ikke snakket med, ville aktor, politiadvokat Atle Roaldsøy vite.

- Det vet jeg ikke sikkert. Vi snakket med noen hundre og noen hundre hadde vi ikke snakket med, fortalte Bøe Elgsaas.

Ifølge Bøe Elgsaas gikk de etter ringerundene på slutten av året gjennom navnelistene og betalte for:

 • De som sa de ville være medlem over telefon
 • De som hadde søkt om medlemskap i løpet av året.
 • De som tidligere hadde hatt verv.
 • Folk som hadde vært på informasjonsmøter.
 • De man kjente til hadde vært medlemmer tidligere.

  - Vi hadde en relativt vid definisjon på hvem vi anså som medlemmer, uttalte Bøe Elgsaas.

  Forsnakkelse?
  Den ene av de fire tiltalte, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, har forklart at det bevisst ble betalt for personer man ikke kunne regne med ønsket å være medlemmer i AUF. Bøe Elgsaas, Anders Hornslien og Anders Greif Mathisen har benektet dette.

  Bøe Elgsaas kan imidlertid ha forsnakket seg i går, da aktor ba ham beskrive en typisk samtale med en person man ringte opp mot slutten av året for å få vedkommende til å betale kontingenten.

  Det kunne variere litt etter hvor godt man kjente personen, forklarte Bøe Elgsaas. Man slo frempå om at det var på tide å betale kontingenten. Hvis personen sa seg enig avtalte man å sende en giro, sa Bøe Elgsaas, men noe uklart tilføyde han at hvis det ikke skjedde kunne man bli forskuttert for.

  Aktor forsøkte senere å få Bøe Elgsaas til å utdype dette siste utsagnet, men tiltalte benektet da at han hadde sagt det.

  Oppfølging umulig
  I løpet av Bøe Elgsaas' forklaring kom det også frem at AUF i Oslo ikke hadde noen som helst mulighet til å følge opp dem det ble forskuttert for, med tanke på å få tilbake de 30 kronene som var blitt lagt ut. Koden som ble påført i AUFs dataregister over personer som hadde bekreftet sitt medlemskap over telefon, ble nemlig slettet i det forskutteringen ble gjort.

  Hvis det hendte at noen faktisk betalte kontingenten sin selv, kunne AUF i Oslo bli sittende med to kvitteringer for betalt kontingent på en person. Det løste de ved å klistre en navnelapp over med et annet "medlems" navn. Aktor la da også frem kvitteringer i retten med opptil fire navnelapper klistret ovenpå hverandre.
 • Annonsører

  Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid.
  Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no.
  Copyright © 1998 Aftenposten.