Aftenposten Interaktiv Annonsører Navigasjonsfelt

Tekstnavigering

Annonsører
Oppdatert: 30. januar 1998 kl. 19:27

AUF-saken: Et kjempesvik mot tillit
- Et kjempesvik mot tillit. Slik oppsummerte ansvarlig for tildelingen av medlemsstøtte til organisasjonene, hvordan hun har opplevd AUF-saken. I sitt vitneutsagn i Oslo byrett fredag levnet Borghild Haddal ingen tvil om at hun mener at de fire tiltalte har bedratt Oslo kommune.

Haddal hadde ansvaret for arbeidet med å tildele medlemsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo i årene da de fire AUFerne ifølge tiltalen skal ha bedratt kommunen for 600.000 kroner.

Hun sa at hun så på forskutteringen av medlemskontingenten som et kjempesvik.

- Først har Oslo kommune gitt dem service. Så går de bak vår rygg og fortsetter med noe som er uhørt. Det er uhørt dette med forskuttering av medlemskontingent, sa Haddal.

- Ikke til å misforstå
Flere ganger gjentok hun at det ikke skulle være noen grunn til å misforstå kommunens regelverk om støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, slik tre av de tiltalte har forklart.

- Jeg oppfattet aldri at regelverket ble misforstått på denne måten. Vi sendte ut retningslinjene for medlemsstøtte til alle organisasjonene minst en gang i året. Vi hadde en åpen dialog med organisasjonene, også med AUF, og hadde åpen dør for alle som eventuelt hadde spørsmål om reglene. Vi arrangerte også hvert år kontaktseminar med organisasjonene, sa Haddal.

Et av emnene på dette seminaret var nettopp tildelingen av medlemsstøtte. Ifølge Haddal ble reglene for medlemsstøtten grundig gjennomgått på seminaret. AUF var ifølge Haddal alltid representert på seminaret.

- AUF pleide alltid å være der det skjedde noe, sa Haddal.

Hun viste til at organisasjonene ifølge regelverket fikk støtte for hvert betalende medlem under 25 år.

- Etter min mening hersker det ingen tvil om hva et medlem av en organisasjon er. Jeg er jo også medlem noen steder. Ingen betaler kontingenten i disse organisasjonene for meg. Den dagen jeg ikke lenger betaler kontingent et sted selv, er jeg heller ikke medlem, slo Haddal fast.

Hun sa flere ganger at AUF ikke kunne forstå regelverket som om det gikk an å søke støtte for medlemmer som tillitsvalgte hadde forskuttert kontingenten for.

- Kan ikke forskutteres
- Det er ikke noe som heter å forskuttere for medlemskontingent. Hvis ikke det enkelte medlemmet betaler kontingenten sin selv, kan det ikke påberope seg medlemskap, sa Haddal.

Hun ville heller ikke være med på at reglene for medlemsstøtten åpner for at medlemmet kan betale kontingenten sin for fjoråret i begynnelsen av det påtroppende år.

- Kontingenten skal betales før nyttår hvis det skal søkes støtte for medlemmet. Betales kontingenten etter nyttår, kan det kun søkes støtte for dette medlemmet for samme år, sa Haddal.

(NTB)
Annonsører

Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid.
Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no.
Copyright © 1998 Aftenposten.