Aftenposten Interaktiv Annonsører Navigasjonsfelt

Tekstnavigering

Annonsører

Huitfeldt innrømmet oppblåste medlemstall
AUF-leder Anniken Huitfeldt innrømmer at medlemstallene i AUF ble blåst opp, blant annet for å beskytte forgjengerne i partiet.

LISE MERETE OLAUSSEN

Fra 1985 til 1990 var Huitfeldt aktiv i Akershus AUF. Da hun møtte som vitne i AUF-saken i går, forklarte hun hvordan hun "lærte å forskuttere" i denne perioden. Hun innrømmet at medlemstallene var altfor høye når Akershus AUF søkte økonomisk støtte hos fylkeskommunen. For eksempel i søknaden fra 1989, hvor de oppga omtrent 500 medlemmer for mye.

- Fra gammelt av var medlemstallene i fylket altfor høye. Vi forsøkte derfor å skrive medlemstallet ned litt for hvert år vi søkte støtte, forklarte Huitfeldt.

Senere la hun til:

- Det var ubehagelig å opptre uredelig overfor fylkeskommunen og jeg følte det var galt.

Forsvarerne spurte flere ganger hvorfor AUF brukte for høye medlemstall. Huitfeldt trakk frem flere forklaringer. Viktigst var hensynet til forgjengerne i partiet:

- Vi måtte beskytte våre forgjengere, som hadde blåst opp tallene. At det var straffbart tenkte vi ikke på, sa Huitfeldt.

Hun trakk også frem konkurransen med erkefienden Unge Høyre som en viktig grunn til at AUF blåste opp medlemstallene. AUF'erne forsvarte sine egne tall med at Unge Høyre blåste opp sine medlemstall like mye.

Prestisje
De oppblåste medlemstallene ble også brukt til å skaffe seg anerkjennelse og makt internt i AUF. Store fylkeslag hadde makt i AUFs styrende organer. På slutten av 80-tallet skal tre fylkeslag i AUF - Buskerud, Oslo og Akershus - ha fått en spesiell ordning med den sentrale AUF-ledelsen. Ordningen ble hemmeligholdt for de andre fylkeslagene. De tre utvalgte lagene trengte ikke å betale for sine medlemmer til AUF sentralt, det holdt at de sendte inn medlemslister. Senere kom en avregning som ble betalt i varierende grad. På spørsmål om hvorfor de fikk spesial behandling, svart Huitfeldt:

- Disse tre fylkeslagene var politisk støtte for den sentrale ledelsen i AUF.

Senere forklarte hun at det kan ha hatt betydning i politiske saker. For eksempel at AUF sa ja til NATO i 1987.

- De store fylkeslagene, Buskerud og Oslo, delte ledelsens syn på NATO, sa Huitfeldt.

Nestleder i Ap., Jens Stoltenberg, var leder i AUF i 1987 og sentral i NATO-saken. Han vil ikke kommentere Huitfeldts vitneprov fordi han selv skal vitne i saken senere.

Mannefall
Tidligere generalsekretær i Unge Høyre, Tine Sundtoft, forklarte seg også i retten i går. Hun innrømmet at Unge Høyre søkte støtte for medlemmer som ikke hadde betalt kontingent. Hun mente Unge Høyre redegjorde for det i søknaden. Unge Høyres medlemstall ble dramatisk redusert i begynnelsen av 90-tallet. Det forklarte Sundtoft slik:

- Høyre opplevde mannefall ved begynnelsen av 90-tallet. Da mistet også vi mange medlemmer. Det skyldes også at vi fikk et sentralt medlemsregister og fikk ryddet opp.

Oppdatert: 13. mars 1998 kl. 22:55


Annonsører

Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid.
Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no.
Copyright © 1998 Aftenposten.