Annonse
   NYHETER    MENINGER    KULTUR    ALEX    ANNONSER    SØK    INFO www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
TIPS EN VENN

Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / innenriks Scandinavian Online

Oppdatert 02.02.99 kl. 23:20

- Bruk skytefelt i Troms

Målselv-ordfører ber Forsvaret droppe planer om skytefelt på Østlandet. - Indre Troms har det Hæren trenger, sier Lars Nymo.

OLE MAGNUS RAPP
Tromsø

Ordføreren støtter utspillet fra Troms Arbeiderparti som går inn for at skytefeltene i Indre Troms må få nasjonal status.

- Det er god forsvarspolitikk, god miljøpolitikk og god økonomisk politikk å satse på mer bruk av skytefeltene i Troms enn å bygge nytt felt på Østlandet, sier leder Paul Dahlø i Troms Ap. Uttalelsen fra styret i fylkespartiet ble i går sendt Forsvarssjefen, Forsvarsministeren og Stortingets forsvarskomite.

Planene om et regionskytefelt på Østlandet er ferdig utredet av Forsvarets overkommando, og har passert Forsvarsdepartementet. Saken ligger nå i Stortinget, der det forventes en avgjørelse i løpet av kort tid.

Forsvaret har utredet tre alternativer i Hedmark, blant annet i kommunene Åmot, Elverum og Våler. Det planlagte skytefeltet omfatter et areal på ca. 250 kvadratkilometer, og skal brukes av artilleriet, kavaleriet og infanteriet.

Skytefeltet er svært omstridt. Muligheten for naturødeleggelser og økt støy har skapt harde fronter. Naturvernere har lovet aksjoner dersom planene blir gjennomført.

Troms Ap. støtter i et vedtak protestene fra Hedmark mot bygging av et nytt skytefelt. De mener løsningen er økt bruk av de eksisterende skytefelt i Troms, og at avdelinger som må trene med tunge våpen, kan komme til skytefeltene Mauken/Blåtind eller Setermoen for å utføre sin trening.

Skytefeltet Mauken/Blåtind omfatter 215 kvadratkilometer av kommunene Målselv og Balsfjord. Ordfører Lars Nymo i Målselv ønsker økt bruk av de store områdene som likevel er båndlagt av Forsvaret.

- Forsvaret har siden 50-tallet bygd opp den infrastruktur de ønsket her. Sivilsamfunnet har ofret mye. Reindriften, utmarksnæringene og grunneiere har tapt en knallhard kamp. Nå forlanger vi at forsvaret utnytter disse områdene maksimalt, sier Nymo.

- Skytefeltet Mauken/Blåtind er et stort nok "klasserom" for soldatutdannelse for Hæren i Norge i overskuelig fremtid, sier Målselv-ordføreren.

Han ser for seg økt aktivitet i kommunen, og at offiserene som skal trene soldatene, blir boende i Målselv.

Forsvarets overkommando ser seg ferdig med saken, og venter på en avgjørelse i Stortinget før de går i gang med byggingen. - Vi har utredet flere alternativer, og har lagt frem vår innstilling angående regionfelt Østlandet, sier oberstløytnant Knut Bakken.

Å flytte øvingsvirksomheten fra Østlandet til indre Troms er ikke utredet.

Forsvarspolitisk talsmann for Høyre på Stortinget, Ingvald Godal, begynner å bli lei av striden mellom sør og nord i Forsvaret. - Stortinget har vedtatt å konsentrere Hæren i to regioner, Østlandet og Indre Troms. Vi må ha et kraftsenter på Østlandet også, og soldatene her må få mulighet til skikkelig øvelse i sine nærområder. Mauken/Blåtind er ikke et alternativ for kavaleriet på Rena, infanteriet på Terningmoen og artilleriet på Haslemoen, sier han.

BAKGRUNN
 • Ap.-thriller om skytefelt - 25.01.99
 • Stortinget advart mot "skjutfält" - 14.01.99
 • Flere i Ap. imot nytt skytefelt på Østlandet - 15.12.98
 • Stortingskomite slipper svensker til - 15.12.98
 • Jubel og lettelse på Dovre - 06.11.98
 • Hardt skyts mot skytefelt-motstand - 06.11.98
 • Skytefelt i politisk minefelt - 04.11.98
 • Vil forhindre militært skytefelt i Hedmark - 25.10.98
 • Hilser lenkegjeng velkommen - 25.10.98
 • Politiaksjon vurdert - 25.10.98
 • Leverte årets lengste protest - 03.10.98

 • Annonse  
  Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.