FINN Jobb FINN Eiendom FINN Bil FINN Båt FINN Stort og Smått FINN
  Annonse

  NYHETER   KULTUR   MENINGER   ALEX   KART   KUNDESERVICE   SØK www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
Siste 100
Nyhetsuken
Nettprat
Bildeserier
Video
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / utenriks  

Oppdatert 04.01.01 kl. 22:14
annonse

Uranholdig ammunisjon og helseskader:
Offiserer tror rekruttering til Kosovo-styrken kan bli rammet

   bakgrunn

Balkan-syndromet kan gi svikt i rekrutteringen av nordmenn til KFOR, mener Befalets Fellesorganisasjon.

TOR ARNE ANDREASSEN
ULF ANDENÆS

Svikt. Organisasjonen reagerer på at Forsvarets overkommando sier nei til helsesjekk for norsk personell som har tjenestegjort på Balkan. Frykten for store helseskader hos Balkan-soldater er blitt en stor sak i en rekke andre NATO-land, og må tas alvorlig også i det norske forsvarets ledelse, blir det fremholdt.

- Muligheten for helseskader ved å tjenestegjøre på Balkan må avklares raskt, ellers kan det få følger for rekrutteringen til de neste kontingentene med soldater som Norge skal sende til Kosovo, sier nestleder Didrik Coucheron i Befalets Fellesorganisasjon.

- Hvis en sammenheng viser seg mellom opphold på Balkan og disse helseplagene, kan det bli vanskelig å rekruttere personell, ikke minst menige.

Forsvaret har allerede iverksatt flere tiltak, og Forsvarets overkommando holder i dag et møte for å følge dem opp, opplyser pressetalsmann Per Høiby.

Målinger
- Forsvaret har foretatt målinger i de norske styrkenes operasjonsområde i Kosovo. -En del av de norske mannskapene bærer dessuten måleinstrumenter på seg i tjenesten. Hittil er ingen radioaktivitet registrert utenom det normale. Forsvaret møtte tidlig risikoen: Det ble opprettet en sikkerhetssone på 50 meter rundt stridsvogner og annet militært utstyr som har vært utsatt for beskytning for NATO, sier Høiby.

- Forsvaret har intensivert innhenting av den informasjon som våre allierte i NATO sitter inne med, og de militære personellregistre blir sammenholdt med sivile helseregistre. I tillegg blir personell oppfordret til å ta kontakt hvis de merker helseproblemer etter hjemkomst, sier kommandørkaptein Høiby.

- Forsvaret betrakter forslagene fra Befalets Fellesorganisasjon som et konstruktivt innspill i debatten som pågår, uttaler han.

Forsvaret påpeker at det norske operasjonsområdet ligger i en del av Kosovo som har vært lite rammet av det omstridte skytset med utarmet uran. Områder lenger vest der italienerne holder til har vært mer utsatt. For øvrig får nordmennene storparten av sin mat fraktet i containere utenfra.

Fristen for søknaden til kontingenten som skal ta over i Kosovo til sommeren, KFOR 4, gikk ut den 16. desember. I disse dager er det tid for skriving av kontrakter. Spørsmålet er om det nå blir flere som trekker seg fra å skrive kontrakt. Forsvaret risikerer også at flere bryter kontrakter de allerede har inngått, slik soldatene har anledning til med en oppsigelsesfrist på tre måneder.

- Vi setter i gang med skriving av kontraktene i slutten av neste uke, og først da vil det vise seg om publisiteten virker inn på rekrutteringen, sier oberstløytnant Peter Eilertsen, stabssjef i Telemarkbataljonen. Hva som uansett vil være gunstig fordi det gir større sikkerhet, er å få klarlagt hva som er fakta.

Gulf-syndrom
Befalets Fellesorganisasjon har anmodet om helsesjekk av de rundt 2500 norske soldatene som har vært på Balkan, men har hittil fått nei fra Forsvaret.

Nestlederen i Befalets Fellesorganisasjon er bekymret for at Balkan-syndromet er mer alvorlig enn hva tiltakene fra Forsvaret skulle tilsi.

- På den ene siden får vi høre fra Forsvaret at det ikke er noen fare, men vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn til Kvikk-saken og Gulf-syndromet. Da sa man også at det ikke var noen fare til å begynne med, og så viser det seg at faren kan være der likevel, sier Coucheron.

I en artikkelserie i Stavanger Aftenblad i disse dager rettes søkelys mot helseplager hos norske soldater som tjenestegjorde i Saudi Arabia og Irak under og etter Golf-krigen. Avisen har snakket med 100 av de 400 norske soldatene som tjenestegjorde der. 47 av de 100 forteller at de etter tjenesten har fått helseplager de ikke hadde før.

Befalets Fellesorganisasjon forventer nå at Norge tar en mer aktiv del i arbeidet NATO setter i gang for å undersøke om det finnes et Balkan-syndrom.


BAKGRUNN
  • EU-leder krever forbud - 05.01.01
  • Ofiserer tror rekruttering til Kosovo-styrken kan bli rammet - 05.01.01
  • Ingen helsesjekk av norsk personell - 04.01.01
  • Strålingsfrykt utløser tiltak i flere land - 04.01.01
  • Europa frykter "Balkansyndrom" - 04.01.01
  • Ber NATO opplyse om bruk av uran-ammunisjon - 03.01.01
  • Kreftkatastrofe kan true Kosovo - 03.11.00

  • Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.