FINN Jobb FINN Eiendom FINN Bil FINN Båt FINN Stort og Smått FINN
  Annonse

  NYHETER   KULTUR   MENINGER   ALEX   KART   KUNDESERVICE   SØK www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
Siste 100
Nyhetsuken
Nettprat
Bildeserier
Video
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / utenriks  

Oppdatert 05.01.01 kl. 21:12
annonse

Norske statsråder benektet behovet for sikkerhetstiltak

   bakgrunn

Norske statsråder har gang på gang uttalt at den uranholdige ammunisjonen ikke gir helsefare, og at det ikke var grunnlag for spesielle sikkerhetstiltak.

HILDE HARBO

SV-representantene Hallgeir Langeland, Erik Solheim og Lisbeth Rugland har stilt en rekke spørsmål til statsråder fra de to siste regjeringene om risikoen ved bruken av uranholdig ammunisjon på Balkan. Ingen av statsrådene har antydet at det kunne være en mulig helsefare, og samtlige har benektet behovet for spesielle tiltak.

Utenriksminister Knut Vollebæk tok ingen forbehold i et intervju med Klassekampen i juni i fjor, og sa at "jeg har tatt opp dette med våre allierte og fått bekreftet at dette ikke medfører helserisiko."

På tross av dette ble det i dag kjent at Forsvaret fant det påkrevet å gi en gradert orientering til alle norske soldater om farene ved utarmet uran før avreise til Kosovo, samt å opprette sikkerhetssoner.

- Så lenge myndighetene innførte sikkerhetstiltak, må man ha vært bekymret for risikoen ved denne ammunisjonen. Hvorfor ble ikke dette opplyst til offentligheten?

- Ingen sammenhenger var klare. Det var viktig å få alle fakta på bordet først, sier statssekretær Øystein Singsaas i Forsvarsdepartementet.

- Norske myndigheter har vært uakseptabelt passive i denne saken, sier stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (sv). Ifølge Aftenpostens undersøkelser er det bare han og hans to partikolleger Erik Solheim og Lisbeth Rugtvedt som har tatt spørsmålet om den uranholdige ammunisjonen opp med de to aktuelle regjeringene. På tross av påstandene om passivitet, sier statssekretær Øystein Singsaas i Forsvarsdepartementet at det ikke er grunn til å ta selvkritikk for måten saken har vært håndtert på.

- Men en rekke allierte land har allerede sendt ekspertgrupper, krevd granskninger og innkalt til helsekontroller. Hvorfor reagerer Norge så sent, og bare med begrensede tiltak om undersøkelser til dem som selv melder seg?

- Vi har tross alt reagert, ved at Forsvarets Overkommando (FO) nå tilbyr slike undersøkelser, sier Singsaas.

- Men man har visst at det allerede etter gulfkrigen for 10 år siden oppsto helseskader som kan ha forbindelse med bruken av uranholdig ammunisjon. Hvorfor har Norge hele tiden hevdet at det ikke har vært behov for spesielle tiltak?

- Det er først i de siste dagene dette er blitt en stor sak, da det ble opplyst om syke og døde italienske soldater.

- Hvorfor reagerer dere først når mediene slår dette opp og det rapporteres om dødsfall?

- Vi har reagert tidligere, ved å innføre sikkerhetstiltak om blant annet å holde seg unna stridsvogner som har vært rammet av denne type ammunisjon.

- Når dere var bekymret for sikkerheten, hvorfor forsøkte dere ikke langt tidligere å undersøke mulige helsevirkninger, i stedet for å vente til presset fra fagorganisasjonene ble umulig å motstå?

- Vi kunne ikke organisert dette før vi fikk de internasjonale rapportene om skader.

- Norske myndigheter har opplyst at de har fått og stolt på informasjon fra våre allierte, deriblant USA. Så sent som i fjor vår benektet en talsmann fra det amerikanske forsvarsdepartementet at det ble brukt uranholdig ammunisjon på Balkan. Vil dere nå være mer skeptiske til informasjon fra USA?

- Jeg kan selvfølgelig ikke svare annerledes på dette enn at vi i utgangspunktet stoler på våre allierte, sier Singsaas.


BAKGRUNN
 • Uranammunisjon åpent i dagen - 06.01.01
 • Norske statsråder benektet behovet for sikkerhet - 06.01.01
 • USA ser ingen helserisiko - 06.01.01
 • Fikk gradert uraninformasjon - 06.01.01
 • EU-leder krever forbud - 05.01.01
 • Ofiserer tror rekruttering til Kosovo-styrken kan bli rammet - 05.01.01
 • Ingen helsesjekk av norsk personell - 04.01.01
 • Strålingsfrykt utløser tiltak i flere land - 04.01.01
 • Europa frykter "Balkansyndrom" - 04.01.01
 • Ber NATO opplyse om bruk av uran-ammunisjon - 03.01.01
 • Kreftkatastrofe kan true Kosovo - 03.11.00

 • Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.